LUXUS Dual 360º P/T

חברת מקרטני יצאה עם מצלמה חדשה וייחודית מצלמת LUXUS 360 מעלות בעלת יכולת P/T. המצלמה תוכננה למגוון רחב של משימות ויישומים רבים במוצרים תת ימיים. מצלמה זו המצטרפת למשפחת KUXUS של מקרטני מייצגת מהדורה חדשה בעלת עוצמה וייחודיות הכוללת תאורה ובקרי תקשורת תת ימיים של מקרטני. משפחת מוצרי LUXUS של מקרטני כולל מצלמות, מערכות תאורה, בקרים ואביזרים נילווים. סדרת LUXUS משרתת את המטרה של מצלמה משולבת עם שליטה, גמישות ואמינות גבוהה בסביבות התת ימיות הקשות ביותר. מצלמת LUXUS 360 הנה המצלמה הראשונה של מקרטני שניתנת לסיבוב 360 מעלות. יכולת זו מתאפשרת על ידי שימוש באמצעות Slip Rings המאפשרים חופש פעולה בכל הזויות. מצלמת LUXUS 360 ניתנת לשילוב עם מערכות  תת ימיות שונות. המצלמה נשלטת מרחוק באמצעות בקר ותוכנה של מקרטני.