מדיניות החברה

עובדים – חברת ויסנס מחוייבת לסביבת עבודה השומרת על כללי האתיקה והחוקים במדינת ישראל. כל עובד בחברה מקבל הדרכה לגבי מדיניות החברה ועליו לפעול על פי הנהלים.
ספקים – ויסנס פועלת ומוודא שכל הספקים של החברה פועלים לפי מדיניות החברה בתחום זה. על כל הספקים של ויסנס חלה חובת עמידה בתנאי תקינה, בטיחות, בריאות ושמירה על איכות סביבה לכל אורך שלבי אספקת המוצר לחברה.