TrustLinkTrustLink

סדרת מחברי מתכת קשיחים ואטומים אשר פותחו במיוחד ליישומיים ימיים, תת ימיים ויישומים צבאים. מחברים אלו העשויים מנירוסטה מיועדים להעברת מתח ונתונים ומיוצרים בכמה מידות לפי סטנדרטים תעשייתיים. בסדרה זו מחברים בעלי 4-37 פינים. מחברים חדשים אלו מצטרפים לשאר סדרות המחברים של מקרטני אשר קיימים בשוק שנים רבות ונמצאים בשימוש בקרב אלפי לקוחות ברחבי העולם