Current metersCurrent meters

חברת ויסנס משווקת כמה דגמים של מדי זרם, המתאימים לצרכים שונים. להתאמה מדויקת של מד זרם לצרכי הלקוח ניתן לבחון כל מוצר וכן לפנות אל נציג המכירות בחברה.

מדי זרם 3D Aquadopp מיועדים לשימוש באגמים, שפכי נהרות והים הפתוח. המכשיר מגיע בשלושה דגמים המבוססים על דירוג עומק משתנה של מיכל המכשיר והמתמר האקוסטי. כל הדגמים חולקים את אותן תכונות פונקציונליות כגון מדידת זרם 3D על סולם הזמן משניה אחת ועד לכמה שעות. ניתן לשלב חיישנים אלו עם מקליט נתונים ואנרגיה וכן להוסיף חיישנים נוספים כגון לחץ, טמפרטורה, הטיה או מצפן