ADCP ADCP

משפחת חיישני אקוסטיק דופלר אקאוודופ פרופיילר ADCP למדידת זרמים מגיעים בתצורה קומפקטית וקלת משקל לשימוש בים למדידות זרמים בטווחים של 1-100 מטר. ניתן לספק פרופיילר זה עם קושחה מיוחדת HR. במצב HR המכשיר מסוגל לבצע מדידות בתדר גבוה (>1 Hz) וברזולוציה מרחבית גבוה מעבר לטווחים קצרים. מערכת החיישנים Aquadopp Profiler מגיעה במגוון תצורות מכאניות.