HydrophonesHydrophones

ויסנס עובדת בשיתוף פעולה עם יצרנים מובילים בעולם המספקים הידרופוניים ימיים. השימוש בהידרופונים אלו הנו בעיקר לעבודות מחקר או שימושים למטרות ביטחון. השימוש בסנסור ימי זעיר במיוחד המגיע יחד עם תוכנת ניתוח מידע אשר מסוגלת לתת בזמן אמת מידע למפעיל אודות אירועים שונים מתחת למים לפי הגדרות מערכות אשר הוזנו מראש.

ויסנס מציעה פתרונות מלאים ללקוחות המעוניינים בפרוייקט הכולל הידרופונים, מערכות הקלטה, תיעוד ושידור בזמן אמת למערכות אגירה הנמצאות מחוץ למים.

בנוסף ויסנס מציעה מוצרי  Sound Sources לחוקרים אשר מעוניינים לבצע ניסויים שונים במעבדה או בים הפתוח. ויסנס מציעה טכנולוגיות שונות ליצירת רעש מתחת למים ומוצרים הניתנים לשינוי תדר על ידי הלקוח בשטח או כאלו המותאמים מראש על ידי הייצרן לפי בקשת הלקוח.

למידע נוסף אודות מוצרים אלו אנא פנה לנציג המכירות בויסנס.