Ph

סדרת חיישנים חדשה מבית Seabird אשר מבטיחה יכולת דגימת רמת חומציות במים. מערכת החיישנים בודקת ביעילות רבה כל שינוי בהרכב המים הודות לקבוצת חיישנים אשר מודדת בקביעות נתונים שונים במים. למידע טכני נוסף אודות חיישני חומציות אלו יש להיכנס למוצרים עצמם ולהוריד מפרט טכני. ניתן במקביל ליצור קשר עם נציג המכירות בחברה.