MIL SPEC MIL SPEC

ויסנס מספקת מגוון רחב של מחברים צבאיים וכבלים מבית יצרנים מובילים בעולם.  מחברים אלו עומדים בתקינות שונות ומשמשים לקוחות רבים ומערכות בתעשייה הצבאית ביטחונית בישראל ובחו"ל. מידע נוסף אודות מחברים אלו ניתן למצוא באתר החברה או לחילופין ניתן ליצור קשר עם מנהל תחום מחברים בחברה.