Data CentersData Centers

מרכזי נתונים ברחבי העולם עוברים שינוי לצורך תמיכה בגידול מתמיד של מהירות וכמות הנתונים שעוברת במרכז. לקוחות מרכזי הנתונים הולכים ומתרבים ברחבי העולם, ודרישתם העיקרית היא לקבל את המידע המצטבר במהירות גבוהה מזו שהתקבלה עד עכשיו. ויסנס טכנולוגיות מספקת ללקוחותיה מגוון פתרונות Fiber Optic מקצה לקצה הכוללים מחברים, סיבים אופטיים, כבלים קשיחים, MPO's, מפצלים, גאמפרים, מארזים אופטיים ועוד. לקבלת מידע נוסף בתחום יש ליצור קשר עם מנהל תחום סיבים אופטיים בחברה.