MERMAC R MERMAC R

הכננת של מקרטני מסוג MERMAC R תוכננה לתת יעילות רבה בעבודה , בטיחות וקלות שימוש למפעיל. מערכות MERMAC R מגיעות בכמה תצורות בסיס וכן בתצורה ייחודית לפי דרישת הלקוח. המערכת משולבת בקלות עם מערכת חילוץ נוספות על הפלטפורמה. כל המערכות מסוג MERMAC R מתוכננות כמערכות מודולוריות קומפקטיות הניתנות לשילוב קל יחסית אצל הלקוח. 

כננת מסוג MERMAC R  מגיעה עם מנגנון Active Heave Compensation אשר מפצה באופן אוטומאטי על כל תנועה של כלי השייט גם במצבים של ים סוער. מנגנון מיוחד זה מסייע ללקוח בעת עבודה בים סוער ומקצר זמני הורדה ושלייה של האמצעים וכן דואג לרמת בטיחות גבוהה יותר. מערכת MERMAC R ניתנת לאספקה ללקוח עם מערכת ניטור מרוחקת המאפשרת למהנדסים של מקרטני לנטר את המערכת מרחוק ולפתור תקלות בזמן אמת. הודות למודול ייחודי זה אין צורך בבזבוז זמן יקר של הורדת המערכת או הבאתה של המערכת ליבשה לצורכי תחזוקה. למידע נוסף ניתן להוריד את מפרט המוצר. 

 • מערכת קומפקטית ומודולארית
 • מתוכננת לשילוב מהיר עם שאר מערכות שלייה
 • כל רכיבי המערכת מצופים Carbon steel
 • מערכת בקרה משולבת במערכת
 • מערכת חשמלית מהירות רוח
 • מתוכנן לפי תקינה DNV להרמת משאות בתקן 2.22
 • ניסיון רב בתכנון מערכות שלייה
 • מאות מערכות בשימוש אצל לקוחות 
 • שימוש להורדה והעלאת Work Class ROV
 • כלים ימיים בלתי מאויישים
 • התקנות של ציוד תת ימי
 • עבודות תשית ימיות 
 • מנגנון AHC
 • מנגנון עצירה דיסק על תוף 
 • מערכת ניטור מרחוק 
 • חבילת תמיכה 
 • חבילת רכיבים 
 • שלט רחוק אלחוטי כולל גוייסטיק ולחצן חירום לעצירה 
 • מסך תצוגה אורך כבל ומהירות עבודה של כננת 
 • סטטוס כבל אורך ומהירות
 • A-frame, davit or deck crane
 • LeBus sleevs
 • Cable sheave
 • CE
 • Fork lift pockets