WetMate 11KvWetMate 11Kv

מחבר המתח WetMate 11Kv של מקרטני הנו מחבר ייחודי בעלת תקן מחמיר EN/CEI/IEC 60502-4 אשר יועד לעבודות מתח גבוה בתחום האנרגיה המתחדשת. באמצעות מחבר ייחודי זה אין צורך להבאת כבלי מתח ליבשה לטובת חיבוריות וכל העבודה יכולה להתבצע בשטח להעברת מתח מטורבינות רוח או מערכות חשמל אחרות בים. מחבר זה מאפשר עבודה בים תחת מגבלות זמן הניתנות בשטח לניתוק המתח לטובת חיבור מהיר. למידע נוסף אודות פתרון זה של מקרטני ניתן להוריד את מפרט המוצר.

  • חיבור מהיר של מתח גבוה בים 
  • חיסכון בעלויות עבודה 
  • בעל התקינה המחמירה להעברת מתח