IoT בתעשייה IoT בתעשייה

יצירת חיבוריות בין תשתית קריטית בתעשייה אינה משימה פשוטה. אפליקציות תעשייתיות כגון גז ודלק, חברות חשמל, עיר חכמה ועוד דורשות מערכת תקשורת אמינה, יציבה שתוכל לפעול בעומסים ולאורך זמן בתנאי סביבה משתנים. מקבלי ההחלטות מחוייבים למצוא פתרונות טכנולוגיים IoT אשר מותאמים לסביבות ודרישות עבודה אלו.  אנו בוחרים להביא כאן חלק מהנקודות הקריטיות שיש לקחת בחשבון בעת בחירת נתבי תקשורת מתקדמים לדור 4 לאפליקציות אלו.

 

תכנון קשיח -  יישומים תעשייתיים כון דלק וגז אשר פורסים צנרת להובלת הגז או דלק בסביבות שונות, צנרת להולכת מים הנדרשים לקבל בקרה מנקודות מפתח מרוחקות בלתי מאויישות. לרוב באתרים מרוחקים אלו קיים מזג אוויר קיצוני והציוד המותקן חייב להתמודד ולפעול מסביב לשעון בכל תנאי מזג אוויר.  

 

תמיכה בתקשורת מהירה LTE – בימים אלו בהם כמות הנתונים להעברה בתקשורת הנה רבה, קצב העברת הנתונים הנדרש הנו גבוה ישנה חשיבות רבה לפתרונות תקשורת אשר תומכים בטכנולוגיית LTE.

צריכת מתח נמוכה – באתרים רבים שאינם מאויישים לא קיים חיבור חמשל לרשת החשמל ולכן יש צורך במקור אנרגיה מקומי סולארי, דלק וכדומה. לפיכך קיים יתרון בעת שימוש בפתרונות תקשורת אשר צורכים מעט אנרגיה ככל האפשר.

יכולת שליטה מרחוק – בשל המרחק הגיאוגרפי בין אתרים מרוחקים למוקד השליטה של הלקוח קיים צורך מובהק בשליטה מלאה של המוקד באתרים אלו ועל הציוד הפועל שם באמצעות תקשורת אלחוטית.