HammerHeadHammerHead

מערכת HammerHead הנה מערכת איסוף סלולארית המיועדת לעבודה ברכבים. תמיכה ב 2G,3G,4G וכן הכנה לדור 5. המערכת עושה שימוש במגבר פנימי בעוצמות שונות לפי בחירת הלקוח. למידע נוסף אודות יש ליצור קשר עם מנהל המכירות בויסנס.  
 
  • מערכת High Power לרכבים והתקנות קבועות 
  • תמיכה ב GSM, 3G, LTE, CDMA
  • מגבר פנימי רב עוצמה