DownriggerDownrigger

התקנת Downrigger על הDTG2  מאפשרת להביא את הפיתיון עד לדגים על ידי חיבור חוט דיג ל Downrigger המאפשר לפתוח את הגלגלת כדי להוציא את חוט הדיג למקום הרצוי. כאשר נתפס דג החוט מתנתק באופן אוטומטי כדי לאפשר גלילה חזרה עם החכה הרגילה.

  • כלי דיג קל ופשוט לשימוש