DINDIN

ויסנס מציעה מגוון רחב של מחברים אטומים למים עד רמת אטימות IP67 להעברת תקשורת ומתח. לסדרת מחברים זו יש מפרטים טכניים שניתנים להורדה באתר. למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם מנהל מכירות תחום מחברים בחברה מר רומן קימיאגרוב

  • רמת אטימות עד IP67
  • תקשורת והעברת מתח
  • איכות גבוהה 
  • מחברים לאספקה מיידית

DIN Waterproof connecters Series

Milling Type

Panel Cut Out

Contact Number

Contact Type

Series Contact

No.

 

Double mill

M16x0.75mm

 

4+4pins

 

Male

 

Din Waterproof Connectors

WP-DIN-16-4+4-M-B-FL-16x0.75-D-D-GF-B-SN

1

Double mill

M16x0.75mm

 

4+7pins

 

Male

 

Din Waterproof Connectors

WP-DIN-16-4+7-M-B-FL-16x0.75-D-D-GF-B-SN

2

 

11.1mm

4+4pins

 

Female

 

Din Waterproof Connectors

WP-DIN-16-4+4-F-W-11.1-P-2-GF-B-N

3

 

11.1mm

4+7pins

 

Female

 

Din Waterproof Connectors

WP-DIN-16-4+7-F-W-11.1-P-2-GF-B-N

4

 

 

3pins

Female

 

Din Waterproof Connectors

WP-DIN-16-3-F-W-M-2-GF-AA-SN-A

5

 

 

4pins

Female

 

Din Waterproof Connectors

WP-DIN-16-4-F-W-M-2-GF-AA-SN-A

6

 

 

5pins

Female

 

Din Waterproof Connectors

WP-DIN-16-5-F-W-M-2-GF-AA-SN-A

7

 

 

6pins

Female

Din Waterproof Connectors

WP-DIN-16-6-F-W-M-2-GF-AA-SN-A

8

 

 

7pins

Female

 

Din Waterproof Connectors

WP-DIN-16-7-F-W-M-2-GF-AA-SN-A

9

 

 

8pins

Female

 

Din Waterproof Connectors

WP-DIN-16-8-F-W-M-2-GF-AA-SN-A

10

 

 

3pins

Male

 

Din Waterproof Connectors

WP-DIN-16-3-M-W-M-2-GF-AA-SN-A

11

 

 

4pins

Male

 

Din Waterproof Connectors

WP-DIN-16-4-M-W-M-2-GF-AA-SN-A

12

 

 

5pins

Male

 

Din Waterproof Connectors

WP-DIN-16-5-M-W-M-2-GF-AA-SN-A

13

 

 

6pins

Male

 

Din Waterproof Connectors

WP-DIN-16-6-M-W-M-2-GF-AA-SN-A

14

 

 

7pins

Male

 

Din Waterproof Connectors

WP-DIN-16-7-M-W-M-2-GF-AA-SN-A

15

 

 

8pins

Male

 

Din Waterproof Connectors

WP-DIN-16-8-M-W-M-2-GF-AA-SN-A

16