TrustLink TrustLink

פתרונות הטרמינציה של מקרטני השייכים למשפחת TrustLink מספקים מגוון איכותי ורובסטי במיוחד לטובת חיבור ואבטחת כבל ימי למערכת פרופייל או לכלי ימי אחר. שימוש בטרמינציה ובגיפור הכבל למחבר מבטיח חיבור ימי חזק במיוחד בין הכבל לציוד הימי. פתרונות הטרמינציה של מקרטני נמצאים לרוב במלאי ומוכנים לדרישת לקוחות לחיזוק כבלי מתכת או קוולאר. למידע נוסף אודות גדלים, סוגי חומרים ויכולת נשיאת משקל ניתן להוריד את מפרט המוצר.

  • ערכת טרמינציה מותאמת ללקוח 
  • רובסטי ואמין 
  • חיבוריות לכלים ימיים שונים