TrustLink APITrustLink API

סדרת מחברי TrustLink API תוכננו ועברו בדיקות בהתאם לדרישות התקן האמריקאיותAmerican Petroleum Industry לטובת יישומים והתקנות במתקנים רגישים ונפיצים תת ימיים. מחבריTrustLink API נמצאים בשימוש רב במתקנים תת ימיים כגון אסדות קידוח לחיבור  acoustic releases, ומערכות נוספות של יצרנים מובילים בעולם. כל סדרת המחברים TrustLink של מקרטני בנויים ברמה הגבוהה ביותר ובעלי תקן DNV. מחברים מגיעים עם 4-24 פינים להעברת מתח. למידע נוסף ניתן להוריד את מפרט המחבר. 

 

  • מחברים לסביבה נפיצה 
  • בעלי תו תקן DNV
  • מאושר על ידי הרשות הדלק ארה"ב 
  • בין 4-24 פינים