InLine Termination InLine Termination

יחידת הטרמינייטור של מקרטני מגיעה בתצורה סטנדרטית וכן לפי התאמה מיוחדת לפרויקט הלקוח. יחידה זו מאפשרת חיבוריות מהירה וקלה להעברת מתח בעוצמה בינונית וכתוצאה מכך להפחית עלויות עבודה בשטח עקב שימוש מצומצם יותר בשעות ספינת עבודה. יחידת חיבור זו בתנאים יבשים לרוב נמצאת בשימוש חיבור קווי מתח המגיעים מטורבינות רוח או מערכות אנרגיית גלים להעברת מתח לשנאי ביבשה. היחידה תוכננה הנדסית לחיבור ופירוק קל על גבי ספינה.  החיבור המכאני של היחידה לוקח פחות משעתיים דבר המאפשר חיבור וניתוק קל לפי הצורך. למידע טכני אודות יחידת חיבור זו ניתן להוריד את מפרט המוצר. 

  • מאפשר עבודת חיבור מהירה במיוחד 
  • תוכנן להעברת מתח בעוצמה בינונית 
  • חוסך עלויות גבוהות של ספינת עבודה