Signature VM Signature VM

מערכת חדשניתSignature VM  מבית Nortek בעלת יכולת AD2CP מאפשרת כלים חדשים ונוחים למפעיל בשטח כל זאת תוך שמירה על איכות הנתונים. זמן ההתקנה הראשוני של המערכת פחת משמעותי על ידי ממשק ידידותי במיוחד. למידע נוסף ניתן להוריד את מפרט המערכת או ליצור קשר עם מנהל מכירות תחום ימי בחברה.

  • 5 קרניים עבור מדידת עומק וזרם
  • ביצועים מצוינים במסלול התחתון
  • מערכת קוהרנטית מהירה ונוחה לתפעול
  • מחקר חופים
  • מיפוי נמלים
  • מחקרים על זרמי גאות
  • מחקר מעברי משקעים