ממיר מתחממיר מתח

ממיר מתח המספק ביצועים מושלמים ומשמש למוצרי מטבח, אלקטרוניקה ועוד