Microhard NMS 2 (On Premise)Microhard NMS 2 (On Premise)

 • אפשרויות רישוי גמישות
 • אפליקציית Windows/Linux Server עם יכולות ריבוי משתמשים
 • מאובטח חיבורי SSL/TLS MQTT מתמשכים למכשירים
 • ייצוג גרפי מפורט של התקני Microhard Cellular
 • גישה מהירה לפרטי המכשיר עם רשימות התקנים הניתנות להתאמה אישית, הניתנות למיון, הניתנות לסינון
 • שדרוגי קושחה אלחוטיים בכמות גדולה/מרוכזת
 • תצורה גורפת/גרנורית של פרמטרים באמצעות פקודות AT
 • תצורת אלמנט אחר אלמנט של פרמטרים בודדים
 • פונקציות סינון וחיפוש עוצמתיות
 • רישום אירועים ופעולות מתקדם, היסטוריית אירועים
 • ייבוא/ייצוא יומני אירועים
 • דיווח מפורט על שימוש בנתוני מכשיר והתראות
 • מצב צג, RSSI, Ec/No, זמן פעולה וכו'
 • גיבוי/שחזור תצורות המכשיר
 • הצג את מיקום המכשיר והיסטוריית המיקומים