06/03/2015 - Security & Policing UK

ויסנס השתתפה בתערוכת S&P אשר התקיימה באנגליה לכוחות צבא ומשטרה. במהלך התערוכה ויסנס הדגימה את מערכת אקסטרקט לגופים מבצעיים.