01/10/2017 - ביקור חברת Celiber

במהלך ביקור של חברת Celiber בישראל הדגימו אנשי החברה בשיתוף צוות טכני מטעמה של חברת ויסנס את מערכות החברה לכמה לקוחות אינטגרציה איתם ויסנס עובדת.