22/02/2018 - סמינר מפיצים במטה MacArtney שבדנמרק

ויסנס השתתפה בסמינר בחודש פברואר האחרון יחד עם מפיצים רבים מכל העולם. בסמינר שמו דגש על הצגת מוצרים חדשים, יכולות הייצור כמו גם על קו המוצרים של החברה. המפיצים התרשמו בביקור במפעלי החברה ומיכולות חדשות לפיתוח מוצרים חדשניים בעולם הימי.