17/03/2021 כבילה צבאית

ויסנס שמחה להודיע כי זכתה בפרויקט כבילה צבאית משמעותי מלקוח החברה. במסגרת הפרויקט שיימשך 12 חודשים ויסנס תתכנן תייצר ותרכיב רתמות צבאיות משולבות סנסורים על גבי הפלטפורמה של הלקוח. פרויקט זה מהווה פרויקט המשך והבעת אמון מצד הלקוח אשר החל בשלבי אפיון הפרויקט עוד במהלך שנת 2020.