קוד שירות

מדיניות האיכות

הננו מחויבים לקיום תהליכי ייצור ושרות מבוקרים העונים לדרישות וציפיות הלקוח, דרישות התקנים AS9100D ו ISO9001:2015 תוך מחויבות לשביעות רצון לקוחותינו ועמידה בדרישות החוק הישימות לפעילויות החברה. הננו מחויבים לפעול בהתאם לעקרונות המצוינות ושיפור מתמיד באיכות, באפקטיביות וביעילות לשביעות רצונם המלאה של לקוחותינו.

 

במסגרת מדיניות זאת:

חברת ויסנס טכנולוגיות בע"מ רואה בלקוחותיה שותפים אסטרטגיים להשגת המטרות העסקיות והארגוניות של החברה.

החברה חותרת להשגת שביעות רצון לקוחותיה בכל שלבי ייצור, אספקה ומתן שירות לאחר מכן.

החברה רואה בהשגת רמת איכות גבוהה למוצריה ושירותיה ובהספקתם בזמן דרך עיקרית לרכישת אמונם ושביעות רצונם של הלקוחות.

הנהלת החברה מתחייבת לעמידה בדרישות לקוחותיה ודרישות התקנים AS9100D ו ISO9001:2015 ושיפור מתמיד.

החברה פועלת בהתאם לחוקים, צווים, תקנות ותקנים רשמיים של מדינת ישראל ועומדת בכל דרישות החוק אליהם היא מחויבת.

הנהלת החברה דואגת לספק לעובדים את כל המשאבים הנדרשים לצורך ביצוע עבודתם בצורה הטובה ביותר, בין היתר ע"י מתן הדרכות מקצועיות, קיום סביבת עבודה נאותה וכל ציוד אחר שיידרש ע"מ להשיג את מטרות הארגון.

הנהלת החברה תבנה מערכת "שותפות בהצלחה" עם ספקים משלבי ההתקשרות ולאורך זמן.

הנהלת החברה מכירה ביכולתו של עובד לטעות במסגרת ביצוע תפקידו. הנהלת החברה מעודדת את העובדים לדווח על אי התאמות ותפעל לצמצום הגורמים לאי התאמות הקשורים לגורם האנושי.

הנהלת החברה מעודדת את שיפור היכולת המקצועית, המומחיות והמיומנות של העובדים בין היתר באמצעות מערך הדרכה.

כל עובד בארגון מבין שהוא אחראי באופן ישיר על איכות המוצר ושביעות רצון הלקוחות. העובדים בחברה הינם חלק בלתי נפרד ממערכת ניהול האיכות במסגרת התפקידים השונים אותם הם ממלאים.

הנהלת החברה שואפת להנחיל לכל עובדי החברה קו מחשבתי שכל פעולה שנעשית תהיה בהתאם למטרות האיכות של החברה.

מטרות האיכות של החברה נקבעות ונסקרות במסגרת סקר הנהלה שנתי ומופצות לידיעת כלל העובדים.

מדיניות האיכות ומטרות האיכות אושרו ע"י מנכ"ל החברה ומועברים לידיעת כל עובדי החברה באחריות המנכ"ל.

 

הקוד האתי

הנהלת החברה קיבלה על עצמה לפעול על פי כללי התנהגות אתיים.

הקוד האתי מהווה נורמת התנהגות במטרה להעלות את הרמה האתית בארגון, לכוון לאחריות, אמינות, יושר ומקצועיות. הקוד האתי מבטא מחויבות לעובדים, שמירה על כבוד האדם, שלומו ובריאותו, שמירה על איכות הסביבה, מחויבות ללקוחות ולספקים.

חברת ויסנס טכנולוגיות בע"מ פועלת ומקיימת את החוקים, תקנות וכל דין החל עליה לרבות כללי מנהל תקין. הקוד האתי של החברה בא לידי ביטוי בעקרונות הבאים:

מקצועיות - שאיפתנו היא לפעול על פי סטנדרטים גבוהים של ידע ומיומנות מקצועית, מתוך מאמץ אישי ולקיחת אחריות אישית לעשייה המקצועית.

יושרה – אנו רואים ביושרה בסיס חיוני לעבודתנו והתנהגותנו. אנו מאמינים בעבודה ביושר, כנות והגינות.

מצוינות - אנו שואפים לחתירה בלתי פוסקת למימוש הפוטנציאל הארגוני, על מנת להיות הראשונים בתחומנו בכלל ההיבטים הכמותיים והאיכותיים.

שוויון -  אנו מאמינים כי יש לתת שוויון הזדמנויות לכל אדם, ללא קשר לגזע, דת ומין.

שמירה על סביבת עבודה – אנו מאמינים בחשיבות השמירה על איכות הסביבה, בריאות העובדים ובטיחותם. אנו מחויבים ליצירת מקום עבודה בטוח, בריא ונקי לעובדים ולקהילה בה אנו פועלים.

המנהלים והעובדים יפעלו בתחום אחריותם וסמכותם בלבד, והחלטותיהם יהיו לפי מיטב שיקול הדעת המקצועי והעסקי ובדרך הטובה ביותר עבור החברה.

החברה מקפידה על הגנת פרטיותם של עובדיה ושל גורמים הבאים עימה בקשרי עבודה. 

הנהלת החברה מקפידה על דיווחים אמינים ומדויקים ללקוחותיה ולרשויות. עובד/מנהל המזהה חריגה מהקוד האתי, יפנה למנכ"ל החברה. בטיפול התלונה ישמור המנכ"ל על חיסיון המתלונן.