OFDM MESHOFDM MESH

ויסנס מספקת מגוון ייחודי מתקדם של פתרונות תקשורת דיגיטליים זעירים דלי אנרגיה המיועדים לפלטפורמות בלתי מאויישות. פתרונות אלו מאפשרים תקשורת דו כיוונית בקצבים גבוהים הניתנים לשילוב במערכות וכלים רובוטיים קרקעיים ואוויריים הנשלטים מרחוק.