תקשורת תקשורת

ויסנס מציעה מגוון מוצרי תקשורת קווי ואלחוטי לסביבה על ימית ותת ימית להעברת מידע מסנסורים שונים. החל ממודמים אקוסטיים בלו של סונארדיין המאפשרים שידור אלחוטי של וידאו בעומקי עבודה שונים ועד מערכות לוויין ימיות המוצבות על גבי פלטפורמות ימיות.