Push Pull Push Pull

ויסנס מספקת מגוון מחברי Push-Pull המונעים התנתקות מקרית של המחבר וזאת באמצעות מנגנון נעילה חזק אך מהיר וקל לתפעול אשר משוחרר רק על ידי לחיצה על גוף המחבר. מחברי Push-Pull מתאימים לאפליקציות רבות בהם נדרשת רמת אמינות גבוהה וכן אבטחת המחבר בתחומי רפואה, צבא וביטחון, מערכות תקשורת ועוד. מידע טכני נוסף ניתן למצוא באתר החברה או לחילופין ניתן ליצור קשר עם מנהל תחום מחברים בויסנס.