DTPodDTPod

מצלמות לתצפית ופיקוח תת ימי

ה DTPod מיועד הן לעריכת בדיקות זמניות מתחת למים והן להתקנות קבע לצורך תצפית על אזור מסוים תוך קבלת וידאו באופן ישיר. ניתן לשלוט ולצפות בצי שלם של מצלמות מותקנות מיחידת שליטה ובקרה אחת מבלי צורך בציוד כבד. פונקציות  ה- pan and tilt המובנית בכל DTPod מאפשרת צפייה ב-360 מעלות מיחידת השליטה ובקרה עם מסך משולב. ה DTPod מורכב פלדת אל-חלד 316 איכותית שמתאימה לשהייה ארוכה מתחת למים, גם בעומקים גדולים. דירוג העומק הוא עד 300 מטר.

יישומים אופייניים של ה DTPod כוללים בקרה אחר האכלת דגים ו\או מעקב אחר בריאותם, פיקוח על תשתיות שקועות, תצפית מעקב ופיקוח תת ימי, בדיקות מיכלי מים, בדיקות פתחי ביוב ועוד.