Electronic & Wire to BoardElectronic & Wire to Board

ויסנס מוכרת מבחר רחב של מחברים המיועדים לשבת על מעגל חשמלי או להתחבר אל מעגלים חשמליים. מחברים אלו מיועדים להעברת מתח בעוצמות שונות, תקשורת ועוד. ויסנס עובדת עם לקוחות החברה בתכנון הנדסי של מחברים יחודיים לפי דרישות המוצר או הפרויקט של הלקוח.