Armoured Cables

ויסנס מספקת מגוון כבלים אופטיים קשיחים המתאימים לסביבות עבודה קשות בהם הכבל זקוק להגנה. באמצעות מעטפת שריון מיוחדת השומרת על הסיב האופטי ניתן לדרוך על הכבל מבלי להזיק לו או לקבל הגנה מוחלטת מפני מכרסמים שונים אשר מנסים לכרסם את הכבל. למרות השריון הכבל נשאר גמיש יחסית ונוח לעבודה בחיבור למחברים שונים או Patch-Cord.