26/06/2018 - Octasic הדגמת מערכת GeoLocation

מנהלי חברת ויסנס ביקרו במטה חברת Octasic במונטריאול קנדה ונפגשו עם הנהלת החברה. במהלך הביקור החברה הציגה מערכת GeoLocation ייחודית אשר יודעת לאתר מיקום מדוייק של מכשירים סלולאריים בטכנולוגיות דור 2, דור 3 ודור 4. חברת ויסנס נציגת Octasic בישראל תתחיל בסיבוב הדגמות של המערכת בקרב לקוחותיה במהלך חודש יולי 2018.

למידע נוסף ניתן ליצור קשר עם מנהל מוצרי Octasic בחברת ויסנס מר רוני מוגרמן.