GreenLinkGreenLink

מקרטני מסייעת לחברות רבות בעולם הפועלות בתחום האנרגיה המתחדשת על בסיס טורבינות רוח, מערכות לייצור חשמל על בסיס גלי ים, אסדות גז ועוד. מקרטני מספקת להם מחברים וכבלים מיוחדים להעברת מתח גבוה מנקודות היצור שנמצאות בסביבות ימיות לשנאי חשמל גדולים ביבשה.