DVLDVL

ויסנס מספקת ללקוחותיה מערכת DVL  מתקדמת ביותר למטרות ניווט מתחת למים. המערכת מסוגלת להעריך את מהירות ההתקדמות על פי היחס לקרקעית הים. כאשר פועלים עם מערכת DVL  בלבד היא מסוגלת למדוד מרחק התקדמות ונקודת מיקום. אולם לכלים תת ימיים שונים השימוש למטרות ניווט לא יכול להסתמך רק על DVL  ומחייב חיבור של חיישנים נוספים.